Médiá

V prípade záujmu zo strany médií sme ochotní poskytnúť bližšie informácie ohľadne projektu.

Kontaktné informácie:

info@marketingplayer.sk