Marketingové nástroje sú projektom značky Marketing Player – vzdelávacieho inšitútu, ktorý sa snaží robiť osvätu v digitálnom marketingu v našich končinách. Rovnako ako náš hlavný projekt, ktorým sú školenia a kurzy, aj tento projekt sa snaží ísť hlbšie ako všetky ostatné podobné stránky, ktoré je možné nájsť na internete v zahraničných jazykoch.

V súčastnosti obsahuje tento portál takmer 1000 nástrojov, ktoré sú prehľadne rozdelené do kategórií podľa ich zamerania. Zameranie je hlavne na voľne dostupné nástroje, ktoré si môže dovoliť aj malý podnikateľ a môžu pomôcť pri výbere správneho mixu v neustále sa meniacom online prostredí.

Dúfame, že tento portál bude pre verejnosť nápomocný a pomôže nám pomaly smerovať k lepšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti.