Média

Ďakujeme za Váš záujem o projekt Marketing Player. Ak nás chcete podporiť, prosíme o používanie loga, logotypu, farieb, fontov a ďalších aspektov našej značky. Ak nás chcete kontaktovať priamo, naše údaje nájdete v spodnej časti webu, prípadne cez stránku kontakt.

O spoločnosti

Marketing Player je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla ako odpoveď na nedostatočné pokrytie trhu v oblasti technológií, predovšetkým digitálneho marketingu a koncepčného riadenia online projektov. Vďaka spojeniu odborníkov na dané oblasti a študentov, ktorí sú zapojení do jednotlivých kurzov sa Marketing Player snaží zmeniť princípy vzdelávania v odboroch, ktoré potrebujú aktívne zapojenie študentov okamžitou aplikáciou nadobudnutých vedomostí do praxe. Spoločnosť ponúka rôzne druhy vzdelávacích programov vo formách online kurzov, workshopov a školení na mieru pre  jednotlivcov a spoločnosti pôsobiace v online prostredí. Marketing Player tiež vytvára aj podporné druhy produktov a služieb, napríklad portál Marketingové Nástroje.

O portáli

Marketing Player je vzdelávací portál známy ako Learning Management System (LMS). Je založený na princípe interaktívneho učenia spájajúc tématické materiály do tém a lekcií, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Ako portál zameriavajúci sa na výučbu vedomostí, ktoré sú okamžite aplikovateľné do praxe, lekcie obsahujú množstvo materiálov, súborov a nástrojov, ktoré zjednodušujú konkrétne úlohy zapojených študentov. Portál tiež používa funkciu kvízov a predovšetkým aktívne zapojenie lektora voči študentovi priamym kontaktom, kde sa môže študent bezprostredne spýtať akékoľvek otázky. Viac informácií o projekte, tíme stojacom za týmto portálom alebo spôsobe vzdelávania nájdete v sekcií o nás.

Fonty

Font 1 - Oswald (Nadpisy)

Font 2 - Raleway (Text)

Farebná schéma

Primárne farby

Sekundárne farby

Ikona

MP 3

Logotyp

MP 4

Logo

Marketing Player

MP black

PNG | SVG

MP white

PNG | SVG

MP red

PNG | SVG

Marketingové Nástroje

Video

Certifikát o absolvovaní - ukážka

Brožúra

Obrázky

headline
MP rollup
vizitka MP